עדכונים אחרוניםאיסור הלבנת הון


משרד ברון נמנה עם המשרדים המובילים בתחום איסור הלבנת ההון, בהיבט האזרחי של הוראות החוק והצווים השונים שניתנו מתוקפו, דרך ההליכים שונים והחקירות המנוהלות ע"י הרשויות השונות, כולל משרד המשפטים, יחידות החקירה השונות במסגרת משטרת ישראל ו/או רשויות המס, "לה"ב", "יהלום" ויחידות כלכליות נוספות הפועלות מטעם הרשויות החוקרות.

עו"ד ברון מלווה ומייצג בתיקים בתחום זה החל ממועד חקיקתו של החוק, לקח ולוקח חלק גם בהליכי החקיקה והתהוותו של החוק, התקנות והצווים, לרבות במסגרת תפקידו כסגן יושב ראש ועדת שוק ההון ואיסור הלבנת הון של לשכת עורכי הדין.

המשרד מתמחה בהיבטיו השונים של חוק איסור הלבנת הון, התקנות והצווים מתוקפו, ובמסגרת זו הוא מלווה מוסדות, יחידים וגופים שחלות עליהם חובות דיווח מתוקף החוק, במתן יעוץ משפטי שוטף, בליווי וייצוג מול המוסדות השונים הפועלים במסגרת החוק, כולל הרשות לאיסור הלבנת הון, רשם נותני שירותי המטבע, המפקח על הבנקים ועוד.

משרד ברון ושות' מתמחה במתן יעוץ בכל הנוגע לחוק איסור הלבנת הון והצווים השונים החלים מתוקפו, הן בכל הנוגע להתנהלות הגופים עליהם חלות חובות דיווח מתוקף החוק והן בכל הנוגע ליווי וייצג בחקירות וכתבי אישום הכוללים עבירות על חוק איסור הלבנת הון.

למשרד ברון ושות' ניסיון רב גם בכל הנוגע להליכי חילוט רכוש, סדרי הדין, קדימויות וטיפול ברכוש שנתפס לצורכי חילוט במסגרת חקירות עבירות הלבנת הון, כולל ליווי וייצוג בסעדים מסוג זה בפני הערכאות, משרד האפוטרופוס הראשי, היחידות החוקרות, פרקליטויות ועוד.

המשרד נבחר לאחד המשרדים הבולטים בישראל בתחום עבירות הצווארון הלבן בדירוג עורכי הדין של BDI CODE.

- מס הכנסה

- מס ערך מוסף

- מיסוי מקרקעין

- עבירות כלכליות – צווארון לבן (עבירות מס, עבירות ניירות ערך)

- איסור הלבנת הון

- עסקאות מקרקעין

- משפט מסחרי

- ליטיגציה