עדכונים אחרוניםליטיגציה


למשרד ניסיון רב בליטיגציה בערכאות השונות ובטריבונאלים שיפוטיים.

המשרד מייצג בכל הערכאות והטריבונאלים השיפוטיים, מבית משפט השלום ועד בית המשפט העליון, כולל ועדות ערר על פי חוק מיסוי מקרקעין וועדות לניהול פנקסים, בוררויות וגישורים בתחומים השונים.

במסגרת זו המשרד טיפל ומטפל במאות תיקים בערכאות השונות, כולל הליכי ביניים הנוגעים לצווים זמניים, המרצות פתיחה, עררים, ערעורים וניהול דיוני ההוכחות בתיקים השונים.

- מס הכנסה

- מס ערך מוסף

- מיסוי מקרקעין

- עבירות כלכליות – צווארון לבן (עבירות מס, עבירות ניירות ערך)

- איסור הלבנת הון

- עסקאות מקרקעין

- משפט מסחרי

- ליטיגציה