עדכונים אחרוניםמיסוי מקרקעין


המשרד מתמחה בייעוץ ובליווי בתחום מיסוי מקרקעין וזאת באמצעות צוות עורכי דין המתמחה בתחום, כולל עורכי דין ורואי חשבון אשר עבדו שנים רבות במחלקות המקצועיות של מיסוי מקרקעין ברשויות המס, בטרם הצטרפו למשרד ברון ושות'.

ייעוץ וליווי בכל הנוגע להיבטי המס השלובים באחזקה ובניהול  נכסי מקרקעין ובעסקאות הנוגעות למימוש ורכישת זכויות במקרקעין, כל זאת במטרה לאפשר את התוצאה המיסויית הראויה והנכונה ביותר בנסיבות, וזאת במסגרת ליווי וייעוץ לעורכי דין, לבעלי נכסים, ליזמים ולרוכשים, בהתייחס לנכסים המוחזקים על ידם ו/או שבכוונתם למכור ו/או לרכוש ו/או לפתח.

הליווי והייצוג כוללים ייעוץ, תכנון מתווה העסקה בכל הנוגע לאירועי המס ולהיבטי המס הכרוכים בה, לרבות מתן חוות דעת, הבניית ההסכמים הנדרשים, ליווי וטיפול מול רשויות המס בהליכי שומה וטרום-שומה, לרבות ליווי וייצוג בערכאות המוסמכות.

- מס הכנסה

- מס ערך מוסף

- מיסוי מקרקעין

- עבירות כלכליות – צווארון לבן (עבירות מס, עבירות ניירות ערך)

- איסור הלבנת הון

- עסקאות מקרקעין

- משפט מסחרי

- ליטיגציה