עדכונים אחרוניםפרסום שמות נישומים בהסדרי כופר (23.10.08)

שני, ינואר 10, 2011 @ 11:01 PM
noam

פרסום שמות נישומים בהסדרי כופר (23.10.08)

גלעד ברון, עו"ד ; בועז פינברג, עו"ד

ברון ושות' – משרד עורכי דין

ביום 23.09.08 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין עע"מ 398/07 התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל – רשות המסים, שבו התהפכו סדרי עולם ונקבע לראשונה, כי ממועד פרסום פסק הדין – על רשות המסים לכלול את שמותיהם של הנישומים שעמם נערכו הסדרי כופר.

הסדרי הכופר מהווים כלי חשוב ביותר בידי הרשות לצורך פעילות הרשות ועמידה במטרותיה. מסטטיסטיקות שנעשו בנושא, אין ספק, כי הליך הכופר הוא הליך יעיל ביותר, המביא הן לגביית מסים מוגברת, ובסופו של דבר אף תורם להרתעה כנגד עבריינות מס. היתרון הבולט ביותר הטמון בהסדר הכופר, ואשר ממנו נובעים היתרונות היחסיים הנוספים שלו, נובע מכך שעסקינן בהליך, אשר מהווה תחליף להליך הפלילי המתנהל בבית המשפט, כולל מיצוי, יעיל ומהיר, של תיקים המתאימים לסיום בדרך זו, אשר גם מביאה לחיסכון, הן למערכת בתי המשפט, והן לפרקליטויות ורשויות התביעה הספציפיות במשרדי השומה והמע"מ – משאבים אשר יכולים להיות מופנים לצורך חשיפה ומניעת עבירות מס מורכבות וגדולות יותר.

קרא עוד

הגורם המוסמך להגיש בקשה להטלת כופר (12.6.08)

בועז פינברג, עו"ד

ברון ושות' – משרד עורכי דין

הליך הכופר הינו, ללא ספק אחד מן ההליכים הבודדים במערכת המס, המעוררים שאלות משפטיות מורכבות, אשר תשובות לגביהן – אין. הליך הכופר, בקליפת האגוז, הינו מוסד ייחודי לעבירות מס, ועבירות כלכליות נוספות, כגון חוק הפיקוח על המטבע, חוק היטלי סחר ועוד. מטרת הליך הכופר הינו המרת החשדות לביצוע עבירה כאמור בתשלום כספי. בעת האחרונה, לאור ביקורת ציבורית ואקדמית הולכת וגוברת, נעשו מספר פעולות על ידי הרשות, שמטרתן להביא ליתר שקיפות והפחתת העמימות בכל הקשור להליך הכופר. בין יתר הפעולות שנעשו – פרסום שיקולים מנחים בהטלת כופר בעבירות מס (ר' מיסים יח/6 (דצמבר 2004) א-100). בנוסף לכך, החל משנת 2006, מתפרסמות החלטות ועדת הכופר, אשר בהן ניתנת בתמצית מהות העבירה שנעברה, החלטת הוועדה – להטיל או להימנע מלהטיל כופר, וכן השיקולים העיקריים שהובילו לאותה החלטה, כל זאת, מבלי לציין את שם הנישום. אך גם לאחר ביצוע פעולות אלה, רב הנסתר על הגלוי בכל הקשור למערכת הטלת הכופר בישראל. במאמר זה אתייחס לשאלה אחת (מני רבות) אשר נותרה בלתי פתורה, הדנה בגורם המוסמך לפנות בבקשה להמרת חשדות בכופר.

קרא עוד