עדכונים אחרוניםמהפיכת הפחת במס שבח פרצה ! (29.4.10)

שני, ינואר 10, 2011 @ 11:01 PM
noam

מהפיכת הפחת במס שבח פרצה ! (29.4.10)

אסף ישועה, עו"ד ורו"ח

גולדמן ברון – משרד עורכי דין

רוחות חדשות מנשבות מכיוון דרום. בפסק דין מהפכני ובניגוד לפסיקות קודמות, קבעה וועדת ערר באר-שבע, כי אין לנכות פחת משווי הרכישה במכירת מקרקעין מקום שלא נוכה פחת בפועל ולמרות שניתן היה לנכותו במסגרת חישוב במס הכנסה.

בו"ע 1005/09, לילי שמשון נ' רשות המיסים מיסוי מקרקעין באר שבע, קיבלה ועדת הערר בראשותו של השופט י. בנאי החלטה אמיצה בקשר לסוגיית ניכוי הפחת ובכך שינתה את העמדה הרווחת רבת השנים בה אחזו רשות המיסים ובתי המשפט.

סעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין מגדיר את "יתרת שווי הרכישה" – "שווי הרכישה לאחר הוספת הסכומים המותרים בניכוי לפי סעיף 39 שהוצאו עד יום המכירה בתוספת ערך הוצאות ששולמו לאחר יום המכירה ולאחר ניכוי הפחת".

קרא עוד