מיסים - פלילי


פרסום שמות נישומים בהסדרי כופר

23/10/2008

גלעד ברון, עו"ד ; בועז פינברג, עו"ד

ברון ושות' – משרד עורכי דין

ביום 23.09.08 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין עע"מ 398/07 התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל – רשות המסים, שבו התהפכו סדרי עולם ונקבע לראשונה, כי ממועד פרסום פסק הדין – על רשות המסים לכלול את שמותיהם של הנישומים שעמם נערכו הסדרי כופר.

למידע נוסף >

הגורם המוסמך להגיש בקשה להטלת כופר

12/06/2008

בועז פינברג, עו"ד

ברון ושות' – משרד עורכי דין

הליך הכופר הינו, ללא ספק אחד מן ההליכים הבודדים במערכת המס, המעוררים שאלות משפטיות מורכבות, אשר תשובות לגביהן – אין. הליך הכופר, בקליפת האגוז, הינו מוסד ייחודי לעבירות מס, ועבירות כלכליות נוספות, כגון חוק הפיקוח על המטבע, חוק היטלי סחר ועוד. מטרת הליך הכופר הינו המרת החשדות לביצוע עבירה כאמור בתשלום כספי.

למידע נוסף >