מס שבח


מהפיכת הפחת במס שבח פרצה!

29/04/2010

אסף ישועה, עו"ד ורו"ח

גולדמן ברון – משרד עורכי דין

רוחות חדשות מנשבות מכיוון דרום. בפסק דין מהפכני ובניגוד לפסיקות קודמות, קבעה וועדת ערר באר-שבע, כי אין לנכות פחת משווי הרכישה במכירת מקרקעין מקום שלא נוכה פחת בפועל ולמרות שניתן היה לנכותו במסגרת חישוב במס הכנסה.

למידע נוסף >