מצגות החברה


הרצאה בכנס חשבים – 28.5.2015

הגבלת השימוש במזומן

מצגת הלבנת הון

עדכוני פסיקה – קיזוז הוצאות והפסדים

הרצאה בנושא עזרה ראשונה לנחקרים – 14.9.2014

הליכי חקירה – עשה ואל תעשה

כנס מנהלי מוסדות חב"ד – 21.5.2014

הבטי מס במלכרים

ערב עיון בנושא מיסוי משקיעים במיזמי נפט וגז ואנרגיה סולארית -28.7.13

מיסוי המשקעים במיזמי גז ואנרגיהעו"ד ורו"ח סיימון יניב

יום עיון "ביקורת חקירתית וההשלכות המיסוייות (פלילי ואזרחי)" – 14.6.2011

ביקורת חקירתית – היבטי מס, לרבות גילוי מרצון - נעם שרעבי, עו"ד ורו"ח     גלעד ברון, עו"ד

אחריות מנהלים לעבירות שביצע נושא משרה בתאגיד - בועז פינברג, עו"ד     גלעד ברון, עו"ד