גרצן חייבטוב


עורך דין במחלקת מיסוי, רו"ח
השכלה
חבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2018.
הסמכה בעיסוק

עו"ד גרצן התמחה במחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי). לעו"ד גרצן ניסיון בתחום הפיסקאלי במגוון מישורי המיסוי הבינלאומי והמקומי, ייצוג מול רשויות המס בשלבים מנהליים ובערכאות, ייעוץ שוטף בענייני מיסוי ומתן חוו"ד מקצועיות בתכנוני מס וסוגיות מיסוי מורכבות. כמו כן, עו"ד גרצן מטפל בגילויים מרצון, בנושא מחירי העברה (Transfer Pricing), בהשגת החלטות מיסוי מקדמיות (Pre Ruling) וכן בנושאי מיסוי נוספים.

טרם הצטרפותו למשרד, נמנה עו"ד גרצן על צוות המומחים הפנימיים של מחלקת "כל-מס" בחברת חשבים, שם ייעץ בנושאי מיסוי בינלאומי, מיסוי תאגידים ופרט, ברבדי המיסוי הישיר והעקיף וכן בסוגיות בעניין דמי ביטוח לאומי.

עו"ד גרצן שימש בעברו כרואה חשבון במשרד בינלאומי מוכר, שם טיפל בתיקי מיסוי, ביקורת דוחות כספיים, עבודות כלכליות וכן עסק בגיוסי הון ואשראי ובמכירת חברות. במסגרת זו, עו"ד גרצן צבר ידע וניסיון נרחבים בעולם העסקים, על רבדי ניהולו, וכן בקיאות בכללי הדיווח הכספי, המשמשים אותו רבות בייצוג מול רשויות המס כיום.