שיא שמייבסקי


מנהלת אדמיניסטרטיבית
השכלה
הסמכה בעיסוק