רח' סוקולוב 64, הרצליה


סטטוס הפרוייקט:
אוכלס
מיקום:
רח' סוקולוב 64, הרצליה
היקף הפרוייקט:
דירות: 13 יח' – 2 חנויות/מסחר 11 יח"ד מגורים
חברה יזמית:
בהרי וידנה בע"מ