סוקולוב, רמת השרון


סטטוס הפרוייקט:
במשא ומתן
מיקום:
סוקולוב, רמת השרון
היקף הפרוייקט:
חברה יזמית:
נוף צמרת אפסילון