רח' יבנה 18-20, כפר סבא


סטטוס הפרוייקט:
מיקום:
רח' יבנה 18-20, כפר סבא
היקף הפרוייקט:
חברה יזמית:
מקימים ייזום בינוי אחזקות בע"מ