גרמן חיות


עורך דין במחלקת מיסוי, רו"ח
השכלה
חבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2018.
הסמכה בעיסוק

עו"ד גרמן עוסק בתחום הפיסקאלי, בהליכי השומה ובליטיגציה בתחומי המס השונים בשלבים מנהליים ובערכאות השיפוטיות במישור האזרחי והפלילי.

כמו כן, עו"ד גרמן מטפל בגילויים מרצון, מתן חוות דעת מקצועיות במגוון מישורי המיסוי הבינלאומי והמקומי, ייעוץ שוטף בתכנוני מס וסוגיות מיסוי מורכבות, בנושא מחירי העברה(Transfer Pricing) , בהשגת החלטות מיסוי מקדמיות (Pre Ruling) וכן בנושאי מיסוי נוספים, במישור האזרחי והפלילי.

טרם הצטרפותו למשרד, התמחה עו"ד גרמן במחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז תל אביב.

עו"ד גרמן נמנה על צוות המומחים החיצוניים של מחלקת "כל-מס" בחברת חשבים ובעבר נמנה על מומחיה הפנימיים של המחלקה, שם ייעץ בנושאי מיסוי בינלאומי, במישור התאגידי והפרטי, ברבדי המיסוי הישיר והעקיף.

בעברו, שימש עו"ד גרמן כרואה חשבון במשרד בינלאומי מוכר, שם טיפל בתיקי מיסוי, ביקורות דוחות כספיים, ביקורות חקירתיות, עבודות כלכליות וכן עסק במכירת חברות ומיזמים ובגיוסי הון ואשראי. במסגרת זו, עו"ד גרמן צבר ידע וניסיון נרחבים בעולם העסקים, על רבדי ניהולו, וכן בקיאות בכללי הדיווח הכספי, המשמשים אותו רבות בייצוג מול רשויות המס.